REKISTERISELOSTE

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste
Laatimispvm: 20.5.2018

1.
Rekisterinpitäjä
Kiinteistönvälitys KotiniMun Ky LKV
Ojantie 17 B 22
28130 Pori

2.
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Ira Pelkonen
Kiinteistönvälitys KotiniMun Ky LKV
Ojantie 17 B 22
28130 Pori
050 301 4172

3.
Rekisterin nimi
Yhteydenottorekisteri.

4.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkuuden hallinta.

5.
Rekisterin tietosisältö
Yhteydenottolomakkeen sähköpostien sisältämät tiedot:
5.1 Nimi
5.2 Katuosoite
5.3 Postiosoite
5.4 Sähköpostiosoite
5.5 Puhelinnumero
5.6 Yhteydenoton asiasisältö

6.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakaspalautteen tiedot: Asiakkaan antamat tiedot sähköpostiviestillä.

7.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Kiinteistönvälitys KotiniMun Ky LKV:n ulkopuolelle.

8.
Rekisterin suojauksen periaatteet
8.1. Manuaalinen aineisto
Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
8.2. Palvelimelle talletetut tiedot
Rekisteritietokanta ( saapuneet sähköpostit ) säilytetään sähköpostipalvelimilla. Pääsy sähköpostiviesteihin on vain Kiinteistönvälitys KotiniMun Ky LKV:n työntekijöillä. Sähköpostien käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

9.
Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
9.1 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
9.2 Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
9.3 Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.

10.
Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

- KOTINIMUN LKV MYY KOTISI SUN -

© 2018 - 2024 Kiinteistönvälitys KotiniMun Ky LKV & Dynamic Solutions